Share This

Featured Image

More From PagFoto.info

Ko da gori brdo Gnjezda na crikvi Novalja što ti više triba-malo kruva Slikar u predahu Sve lipote svita,nisu sjena kraja moga Kadulja Gazda... Kamen na kamen (2) Bonaca ka uje Dan poslije. (3) Litnje lutanje brdima...