Paška vrata

Opis fotografije

Deatalji

  • 429
  • 0
  • 0
  • 0

Komentari

Podjeli ovo PagFoto.info

Paleta Boja


Pogledajte još na PagFoto.info

Zvonik iz zvonikove Vidi se do Ugljana Između dva Zatona, u Paškim vratima Maškarana generacija Usamljena jedrilica Borić, ipak je bura pobjedila... Novalja otok Pag Kad riva zasija u bonaci... šesni i šmodni... U Velom zatonu Bobićeva prsurica, puna fritalje...:) Paški most